Our Dogs

Laika

Laika Império Romano

Pastor Alemão

Laika

Laika

Laika Império Romano

Pastor Alemão

About:

  • Sex Female

  • Birth: 09/04/2020

  • Color Capa Preta

Talk to the Breeder NOW! Talk to the Breeder NOW!
Talk to the Breeder NOW! Talk to the Breeder NOW! Check Out the Pedigree

Pedigree

PANCHO PA IMPÉRIO ROMANO

SPYKER IMPÉRIO ROMANO

MENNA IMPÉRIO ROMANO

RUSSO II IMPÉRIO ROMANO

SAWAKI JULY IMPÉRIO ROMANO

VON II IMPÉRIO ROMANO

PALESTRA IMPÉRIO ROMANO

Parents

Grandparents

Great-Grandparents

BATSTAKAH IMPÉRIO ROMANO

TAYSON IMPÉRIO ROMANO

NISSA IMPÉRIO ROMANO

GROLL III IMPÉRIO ROMANO

LUMA IMPÉRIO ROMANO

SLAYTER KJ IMPÉRIO ROMANO

HELLGA IMPÉRIO ROMANO

Contact us